Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

قوز قرنیه

Category: Sample Data-Articles
Published on Saturday, 30 July 2016 17:34
Written by Super User
Hits: 556

 

قوز قرنيه (کراتوکونوس)

کراتوکونوس يا قوز قرنيه بيماری غ يرالتهابی پيشرونده ای است که اغلب به صورت دو طرفه ديده می شود.اين بيماری معمولا در دهه دوم و سوم زندگی بروز و با سرعت پيشرفت می کند و بعد از آن سرعت پيشرفت آن کمتر خواهد شد. کراتوکونوس در لغت به معنای قرنيه مخروطی شکل می باشد که در اين بيماری رشته های پروتئينی موجود در قرنيه که کلاژن ناميده می شوند ، ضعيف شده و تواناييلازم جهت نگه داری شکل قرنيه را از دست می دهند و در نتيجه قرنيه نازک شده و شکل آن تغيير می کند.
به طور طبيعی قرنيه در افراد نرمال شکلی گرد و کروی دارد اما درافراد مبتلا به کراتوکونوس قرنيه برآمده و مخروطی شکل می شود. اين تغيير شکل قرنيه و نامنظمی cialis prix ايجاد شده در آن منجر به ايجاد آستيگماتيسم نامنظم و نزديک بينی در چشم و در نتيجه کاهش بينايی و کيفيت ديد فرد می شود.اين بيماری معمولا دوطرفه است اما يک چشم ممکن است زودتر و شديدتر گرفتار شود.

 علل احتمالی ایجاد کراتوکونوس

با وجود تحقيقات فراوان علت دقيق اين بيماری هنوز مشخص نشده است اما احتمال ميرود که دلايل زير در ايجاد اين بيماری موثر باشند.
1. ژنتيک و توارث
2. مالش مکرر چشم
3. اختلالات بافت همبند